Close

  আৰ্হিমূলক বিধিসমূহ

  শ্ৰেণী অনুযায়ী নথি স্পষ্ট কৰক
  আৰ্হিমূলক বিধিসমূহ
  শিৰোনামা তাৰিখ চাওক/ ডাউনলোড কৰক
  ই-দাখিলৰ আৰ্হি নীতিসমূহ
  সুলভ সংস্কৰণ : View (99 KB)
  আদালতসমূহৰ ভিডিঅ সন্মিলনৰ আৰ্হি নীতিসমূহ
  সুলভ সংস্কৰণ : View (194 KB)
  আদালতৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লাইভ-ষ্ট্ৰীমিং আৰু ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে আৰ্হিনিয়ম
  সুলভ সংস্কৰণ : View (194 KB)
  ই- ফাইলি আৰ্হিনিয়ম
  সুলভ সংস্কৰণ : View (99 KB)
  আদালতৰ বাবে ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিংৰ আৰ্হিনিয়ম
  সুলভ সংস্কৰণ : View (194 KB)