Close

    এছ এম এছ পুছ

    গোচৰৰ স্থিতি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পঞ্জীয়নকৃত অধিবক্তাসকললৈ আৰু গোচৰৰ পক্ষসমূহলৈ চি আই এছ ৩.2 ছফটৱেৰ যোগে এছ এম এছ পুছ ব্যৱহাৰ কৰি এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰা হয়।