Close

  ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್

  praveen rao
  • ಪದನಾಮ: ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಎಫ್

  ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್

  ಪದನಾಮಃ ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಎಫ್

  ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಫ್ ಆಗಿ
  ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

  •1997ರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ “ಎಸ್‍ಬಿ” ಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು, ಪುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಫ್ಟ್‍ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  •2010ರಲ್ಲಿ ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.