Close

    উচ্চ ন্যায়ালয় সেৱাসমূহ

    hc_services1

    উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহৰ লগত জড়িত তথ্যৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাণ্ডাৰ এই প’ৰ্টেলত উপলব্ধ। এই ৱেবছাইটত ৪৬,৩৭,১২৮ (৪.৬ মিলিয়ন) সংখ্যক অমীমাংসিত মোকৰ্দমাৰ সবিশেষ উপলব্ধ আছে।

    চাওকঃ http://hcservices.ecourts.gov.in