Close

  নীতি কাৰ্য আঁচনি নথি

  শ্ৰেণী অনুযায়ী নথি স্পষ্ট কৰক
  নীতি কাৰ্য আঁচনি নথি
  শিৰোনামা তাৰিখ চাওক/ ডাউনলোড কৰক
  এলজিবিটিআইকিউএ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত ন্যায়পালিকাৰ বাবে সংবেদনশীলতা মডিউল 26/11/2022
  সুলভ সংস্কৰণ : View (8 MB)
  সমাজৰ প্ৰান্তীয় অংশৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া ব্যৱস্থাৰ ওপৰত উপ-সমিতিৰ প্ৰতিবেদন 26/11/2022
  সুলভ সংস্কৰণ : View (3 MB)
  ই-ক’ৰ্টছ প্ৰকল্পৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে দৃষ্টিভংগীৰ নথি 26/11/2022
  সুলভ সংস্কৰণ : View (3 MB)
  নথি-দ্বিতীয় পৰ্যায় নীতি আৰু কৰ্ম আঁচনি 08/01/2014
  সুলভ সংস্কৰণ : View (776 KB)
  নথি-প্ৰথম পৰ্যায় 01/08/2005
  সুলভ সংস্কৰণ : View (499 KB)