Close

  ডিজিটেল ইণ্ডিয়া-বেষ্ট মোবাইল এপ্

  award image.

  ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বঁটা ২০১৮ৰ অধীনত ই-আদালত সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ই-আদালত প্ৰকল্পক ‘প্লেটিনাম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মোবাইল এপ’ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়।

  পুৰস্কাৰৰ সৱিশেষ

  নাম: ডিজিটেল ইণ্ডিয়া-বেষ্ট মোবাইল এপ্ বঁটা (প্লেটিনাম)

  Year: 2018