Close

  ଶ୍ରୀମତୀ କେ. ଏସ୍. ଦିକ୍ସିତ

  K S Dixit
  • ପଦବୀ: ବୈଜ୍ଞାନିକ –ଇ

  ମହାଶୟା ଆନାମାଲାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚେନ୍ନଇ ରୁ ଏମ୍ . ଏସ୍. ସି (ଆଇ.ଟି) ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଇ-କୋର୍ଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗର ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ରେ ସେ ନିଯୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

  • ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ/ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ‘ଏ’ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ।

  • ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଇ-କୋର୍ଟ୍ ପ୍ରଜେକ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ।