Close

  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ಸಿ. ಚವಾಣ್, ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

  Mr Justice R.C. Chavan
  • ಪದನಾಮ: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

  ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ಸಿ. ಚವಾಣ್, ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ.

  ಪದನಾಮಃ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

  • ಮಾರ್ಚ್ 1, 76ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ.
  • 2005ರ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಬಾಂಬೆಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ.
  • 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2014 ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ.
  • 2013 ರಿಂದ 31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.
  • ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ.
  • 2 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಿಂದ ಇ-ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ.