Close

  ଦସ୍ତାବେଜ

  ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ
  ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ
  ନାମ/ଉପାଧି/ସଜ୍ଞା/ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ / ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
  ଏଲଜିବିଟିଆଇକ୍ୟୁଏ + ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିମାପ 26/11/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (8 MB)
  ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଉପ-କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ 26/11/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (3 MB)
  ଜାନୁଆରୀ୨୦୨୨ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଇ-କମିଟି ପ୍ରସାର /ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 31/12/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (161 KB)
  2022 ମସିହାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇ. ସି. ଟି. ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ) 31/12/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (2 MB)
  ଇ-କୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦଲିଲ 26/11/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (3 MB)
  ଡିସି ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ _v1 ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପ୍ ୨.୦ 29/11/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (1 MB)
  ଡିସି ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ _v1 ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପ୍ ୨.୦ 29/11/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (1 MB)
  ସୁଗମ ଦଲିଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା 29/11/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (438 KB)
  ଡିଜିଟାଲ ସଂରକ୍ଷଣ 29/11/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (6 MB)
  ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୧ ରୁ ଡିସେମ୍ବର୨୦୨୧ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରସାର/ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 31/12/2021
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (51 KB)
  ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇ. ସି. ଟି. ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ) 31/12/2021
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (313 KB)
  ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ନିୟମ 13/09/2022
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (245 KB)
  ମେ ୨୦୨୦ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 31/12/2020
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (48 KB)
  କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କନଫାରେନ୍ସିଂ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (194 KB)
  ଇ-ଫାଇଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ନିୟମାବଳୀ
  ସହଜଲଭ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ : View (99 KB)