Close

  ई-जेल

  ई-जेल अनुप्रयोगमा जेल र कैदी व्यवस्थापन सम्बन्धीत् सबै गतिविधिहरू समाहित छन्। यसले जेलमा रहेका कैदीहरू सम्बन्धी एक वास्तविक समयको वातावरणमा अदालत, जेल अधिकारीहरू र आपराधिक न्याय प्रणालीमा संलग्न अन्य संस्थाहरूलाई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ। यसमा अनलाइन भ्रमण अनुरोध र शिकायत निवारण को सुविधा प्रदन गरिएको छ।

  यस अनुप्रयोग सूटमा तीन मुख्य घटकहरू समावेश छन्:

  १. ई-जेल एमआईएस: व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जुनजेलमा उनीहरूको दैनिक कामका लागि प्रयोग गरिन्छ।

  २. एनपीआईपी: राष्ट्रिय जेल सूचना पोर्टल नागरिक केन्द्रित पोर्टल हो जसले देशका विभिन्न जेलहरूको तथ्यांक देखाउँदछ।

  ३. कारा बजार: कैदीहरूद्वारा देशका विभिन्न जेलहरूमा बनेका उत्पादनहरूका प्रदर्शन र बिक्रीको लागि पोर्टल।

  ई-जेल वेबसाइट