Close

  ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ

  Manoj Kumar Mishra
  • ಪದನಾಮ: ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು

  ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ

  ಹುದ್ದೆ: ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು

  ಅವರು 1987 ರಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಗರ್ಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಸಿಎ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 1988 ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಐಸಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2001 ರವರೆಗೆ ಕಾನ್ಪುರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಬಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2001 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಎನ್‌ಐಸಿ hಚಿಣಣ ತ್ತೀಸ್‌ಗ h ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 2020 ರವರೆಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (ಎನ್‌ಐಸಿಎಸ್‌ಐ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎನ್‌ಐಸಿ ಹೆಚ್ಕ್ಯುನಲ್ಲಿ ಇಕೋರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಡಿಜಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.