Close

    ઈ-કમિટી જિલ્લા અને તાલુકા કોર્ટના વિઝ્યુઅલી ચેલેન્જ્ડ કોર્ટ સ્ટાફ માટે ડિજિટલ એક્સેસિબિલિટી તાલીમનું આયોજન કરે છે (15 અને 16 મે 2023)