Close

  दृष्टिकोण र उद्देश्यहरू

  मूल सिद्धान्तहरू

  शिल्पविज्ञान “सशक्तिकरण” र “सक्षम” बनाऊन प्रयोग हुनु पर्छ।
  शिल्पविज्ञान केवल परम्परागत अभ्यास र प्रक्रियाहरूको स्वचालनको लागि मात्र हुनु हुँदैन तर रूपान्तरण को लागी एक वाहन हुनु पर्छ। एउटा येस्तो शक्ति, जसले “सशक्त” र सबै नागरिकहरुलाई “सक्षम” बनाऊदछ।

  सबैलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न
  न्यायिक संस्थामा पुग्न प्रत्येक व्यक्तिलाई समाधान र राहतका लागि साधन प्रदान गर्नु पर्दछ कुनै पनि “डिजिटल ज्ञानको कमि” वा अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतिहरूको प्रभाव बिना।

  एउटा कुशल र उत्तरदायी न्यायिक प्रणाली सिर्जना गर्न
  शिल्पविज्ञानको प्रयोग गरेर छिट्टो न्याय प्रदान गर्न न्यायिक प्रणाली सक्षम बनाउन मात्र होइन तर न्यायपालिकाको दक्षता र प्रभावकारिताको अनुगमन र नक्शा गर्नको लागि “दक्षता मेट्रिक्स” को विकास गर्नु को निम्ति।

   

  उद्देश्यहरु:

  ई-समिति यी उद्देश्यहरू द्वारा निर्देशित छ:

  • देश भरिका सबै न्यायालयहरूको एक अर्कासँग एकीकरणगर्न।
  • भारतीय न्याय प्रणालीमा ईसीटि लाई लागू गर्न।
  • अदालत को दुवै गुणात्मक र मात्रात्मक न्यायिक उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न सक्षम बनाउन।
  • न्याय वितरण प्रणालीलाई पहुँचयोग्य,लागत प्रभावी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन।

   

  दोस्रो चरणको उद्देश्यहरु :

  • दुबै पक्षहरूहरुलाई मुद्दाको जानकारी प्रदान गर्नेबिभिन्न सेवा माध्यमहरूबाट सजिलो प्रसार गर्नु जस्तै कियोस्कहरू, वेब पोर्टल, मोबाइल अनुप्रयोग, ईमेल, एसएमएस पुल, एसएमएस पुश मार्फत।
  • वकिलहरूको लागि मुद्दाको योजना र तालिका बनाउन
  • न्यायिक अधिकारीहरूको लागि मुद्दा साथ-साथै मुद्दालोडको व्यवस्थापन गर्न।
  • प्रधान- र अन्य जिल्ला र उच्च न्यायाधीशहरूको लागि रेखदेख र अनुगमन सुविधाहरू प्रदान गर्न।
  • राज्य-व्यापी रेखदेख र मुद्दाको अनुगमन प्रत्येक जिल्ला र तालिकामा उच्च अदालतहरू, न्याय विभागका अन्वेषकहरु र शिक्षाविज्ञान मा संलग्न व्यक्तिहरु द्वारा।
  • न्याय वितरण प्रणालीको प्रणालीगत सुधारका लागि योजनाहरू बनाउन।