Close

  ਅਰਚਨਾ ਨਿਸਾਲ

  Archana Nisal
  • ਅਹੁਦਾ: ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਡੀ

  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ-‘ਡੀਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

  • ਮਾਰਚ 2001 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ/ਸਾਇੰਟਿਫਿੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬੀਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
  • 2001-2012 ਤੱਕ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
  • ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਈਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ