Close

  ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ – @aij.gov.in

  ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ -@aij.gov.in ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ

  ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ (aij.gov.in), ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਈਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

  ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

  ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੰ: 011-23112006

  ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ: mhr-ecommittee@aij.gov.in

  ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ (aij.gov.in) ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ

  ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ 50 ਕੇ ਬੀ)

  ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ/ਐਫ.ਏ.ਕਯੂ

  ਕਵਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ