Close

  ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ NIC team

  e-Courts NIC Team
  ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
  Manoj Kumar Mishra ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು
  ASHISH J. SHIRADHONKAR ಆಶಿಶ್ ಜೆ. ಶಿರಧೋನ್ಕರ್ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಎಫ್, ಎಚ್‍ಒಡಿ ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯೋಜನೆ
  praveen rao ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಎಫ್
  Amol K Avinashe ಅಮೋಲ್ ಕೆ. ಅವಿನಾಶೆವಿಜ್ಞಾನಿ-ಎಫ್
  K S Dixit ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಇ
  Archana Nisal ಅರ್ಚನಾ ನಿಸಾಲ್ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಡಿ
  Bharati S Jadhav ಭಾರತಿ ಎಸ್. ಜಾದವ್ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಸಿ
  Manoj kumar ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ‘ಎ’