Close

  मनोज कुमार

  Manoj kumar
  • पदनाम: वैज्ञानिक / प्राविधिक सहायक ‘ए’

  फिरोज गान्धी ईन्जिनियरिइंग र शिल्पविज्ञान संस्थान, रायबरेली, उत्तर प्रदेशबाट बीटेक (कम्प्युटर विज्ञान र ईन्जिनियरिइंग) प्राप्त गरे। वैज्ञानिक / प्राविधिक सहायक ‘ए’ ई-अदालत परियोजनाको विभिन्न अनुप्रयोगहरूको डिजाइन, विकास र कार्यान्वयनमा संलग्न थिए।

  • २०१९ मा राष्ट्रीय / सूचना केन्द्रमा एक वैज्ञानिक / प्राविधिक सहायक ‘ए को रूपमा सामेल भए।
  • ई-अदालत परियोजना, सफ्टवेयर विकास इकाई, राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र, पुणेमा उनी लाई पोष्ट गरिएको थियो।