Close

  भारती एस. जाधव

  Bharati S Jadhav
  • पदनाम: शास्त्रज्ञ – सी

  सिक्कीम मणिपाल विद्यापीठ, येथून एम.सी.एम.पदवी प्राप्त. शास्त्रज्ञ-सी. ई-कोर्टस् प्रकल्पाच्या विविध सेवांचे आरेखन, विकसन आणि वापर.

  • १९९८ पासून राष्ट्रीय माहिती केंद्र, गोवा यामध्ये तांत्रिक/ शास्त्र सहाय्यक‘’ए” म्हणून रुजू.
  • १९९८ – मार्च २००० या कालावधीत राष्ट्रीय माहिती केंद्र, गोवा यामध्ये कार्य आणि एस.एम.जी. उपक्रमात सहभाग.
  • मार्च २००० मध्ये पुणे येथे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट युनिटकडे पद बदली आणि एस.एम.जी. उपक्रमात रुजू.
  • २००३ मध्ये ई-कोर्टस् प्रकल्पात रुजू.