Close

  पुरस्कार आणि कौतुक

  award image

  जेम्स ऑफ डीजीटल इंडिया पुरस्कार.

  भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॅनिक आणि आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०१८ मध्ये ई- गव्हर्नन्स मधील नैपुण्यासाठी ई-न्यायालय प्रकल्पाला ज्युरीज चॉईस म्हणून जेम्स ऑफ…

  award image.

  डीजिटल इंडिया- उत्तम मोबाईल अॅप

  डीजिटल इंडिया अॅवॉर्ड २०१८ अंतर्गत ई-न्यायालय प्रकल्पाला त्याच्या ई-न्यायालय सेवा यासाठी उत्तम मोबाईल अॅप म्हणून प्लॅटीनम अॅवॉर्ड प्रदान करण्यात आले.