Close

    ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ನಿಯಮಗಳು

    ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ನಿಯಮಗಳು
    ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸು / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು
    ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ನಿಯಮಗಳು
    ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿ : View (194 KB)