Close

    ఉన్నత న్యాయస్థానముల సేవలు

    hc_services1

    ఈ పోర్టల్లో, ఉన్నత న్యాయస్థానమునకు సంబంధించిన సమాచారము యొక్క భాండాగారము అందుబాటులో ఉన్నది. పెండింగ్ లో ఉన్న 46,37,128 (4.6 మిలియన్లలో) కేసుల వివరములు వెబ్ సైట్ లో అందుబాటులో కలవు.

    Visit : http://hcservices.ecourts.gov.in