Close

  ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼

  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ
  ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼
  ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵਿਊ/ਡਾਉਨਲੋਡ
  ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ
  ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵਰਜ਼ਨ : View (194 KB)
  ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ
  ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵਰਜ਼ਨ : View (99 KB)
  ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ 13/09/2022
  ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵਰਜ਼ਨ : View (245 KB)