Close

  श्री न्यायमूर्ति आर.सी. चव्हाण, पूर्व न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय

  Mr Justice R.C. Chavan
  • पदनाम: उपाध्यक्ष
  • १ मार्च ७६ मा न्यायिक सेवामा सामेल भए।
  • २२ जुन २००५ मा बम्बईको उच्च न्यायालयको न्यायाधीशको रूपमा पदुन्नती भयो।
  • ११ अप्रिल २०१४ मा अवकास ग्रहण गरे।
  • २०१३ देखि ३१ अक्टुबर २०१५ सम्म राज्य उपभोक्ता आयोगको राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरे।
  • विगत २५ बर्षदेखि न्यायालयमा आईटी पहलसँग सम्बन्धित छन्।
  • २ मार्च २०२० बाट ई-समितिमा उपाध्यक्षको रुपमा जोडिए।