Close

    टच स्क्रीन किओस्कहरू

    TOUCH SCREEN KIOSKS

    टच स्क्रीन कियोस्कहरू देश भरिका विभिन्न अदालत परिसरहरूमा स्थापना गरिएका छन्। पक्षहरु र वकिलले यी स्टेसनहरुमा निर्णय न भएका मुद्दाहरुसंग सम्बन्धित मुद्दा स्थिति, मुद्दाहरु को दैनिक सुची र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हेर्न र प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यस्तै, प्रत्येक अदालत परिसरमा स्थापना भएको न्यायिक सेवा केन्द्रबाट पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।