Close

    उच्च न्यायालय सेवा

    hc_services1

    या पोर्टलवर केंद्रीय संग्रहस्थानातील माहिती आणि उच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती ही उपलब्ध होऊ शकते. संकेतस्थळावर ४६,३७,१२८ (४.६ दशलक्ष) प्रलंबित न्यायप्रकरणांची माहिती उपलब्ध आहे.

    Visit : http://hcservices.ecourts.gov.in