Close

  डीजिटल इंडिया- उत्तम मोबाईल अॅप

  award image.

  डीजिटल इंडिया अॅवॉर्ड २०१८ अंतर्गत ई-न्यायालय प्रकल्पाला त्याच्या ई-न्यायालय सेवा यासाठी उत्तम मोबाईल अॅप म्हणून प्लॅटीनम अॅवॉर्ड प्रदान करण्यात आले.

  पुरस्कार तपशील

  नाव: डीजिटल इंडिया- उत्तम मोबाईल अॅप पुरस्कार (प्लॅटीनम)

  Year: 2018