Close

  जेम्स ऑफ डीजीटल इंडिया पुरस्कार.

  award image

  भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॅनिक आणि आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०१८ मध्ये ई- गव्हर्नन्स मधील नैपुण्यासाठी ई-न्यायालय प्रकल्पाला ज्युरीज चॉईस म्हणून जेम्स ऑफ डीजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान केला.

  पुरस्कार तपशील

  नाव: जेम्स ऑफ डीजिटल इंडिया अॅवॉर्ड (ज्युरीज चॉईस )

  Year: 2018