Close

  ઈ-સમિતિ કર્મચારીવર્ગ

  ઈ-સમિતિ કર્મચારીવર્ગ
  પાર્શ્ર્વ ચિત્ર નામ હોદ્દો ઇ-મેલ Phone Fax Address
  No Image સુશ્રી રામા ચોપડા વરિષ્ઠ અંગત મદદનીશ
  No Image સુશ્રી વિનીત રાવત નેગી વરિષ્ઠ ન્યાયાલય સહાયક
  No Image શ્રી નીરજ કુમાર વરિષ્ઠ ન્યાયાલય સહાયક
  No Image શ્રી પ્રવિણ કૌશિક વરિષ્ઠ ન્યાયાલય સહાયક
  No Image શ્રી આશિષ દૈસલ વરિષ્ઠ ન્યાયાલય સહાયક
  No Image શ્રી વેદપાલ ન્યાયાલય સહાયક
  No Image શ્રી સૌરભ વશિષ્ઠ ન્યાયાલય સહાયક
  No Image શ્રી હંસરાજ સિંહ વરિષ્ઠ ન્યાયાલય પરિચર
  No Image શ્રી નિલાંબર સેઠી અવર ન્યાયાલય પરિચર
  No Image શ્રી ઝરિફ અહેમદ અવર ન્યાયાલય પરિચર
  No Image શ્રી દિપક કુમાર અવર ન્યાયાલય પરિચર
  No Image શ્રી ચિત્રસેન પ્રોગ્રામર, ઈ-સમિતિ (કરારગત)
  No Image શ્રી અશ્ર્વની કુમાર મૌર્ય પ્રોગ્રામર, ઈ-સમિતિ (કરારગત)