Close

  વહીવટી માળખું

  e-Committee Composition

  Staff of the eCommittee
  નામ હોદ્દો
  શ્રી હંસરાજ સિંહવરિષ્ઠ ન્યાયાલય પરિચર
  શ્રી નિલાંબર સેઠીઅવર ન્યાયાલય પરિચર
  શ્રી ઝરિફ અહેમદઅવર ન્યાયાલય પરિચર
  શ્રી દિપક કુમારઅવર ન્યાયાલય પરિચર