Close

  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

  ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ mpm-ecommittee@aij.gov.in ਤੇ ਵੈਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,

  ਕਮਰਾ ਨੰ. 801, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ,

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,

  ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ,

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ110001 ਇੰਡੀਆ.

  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:011-23112006