Close

    ਈ-ਪੇਮੈਂਟ

    ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਨੈਲਟੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ। ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿਵੇਂ SBI, ePay, GRAS, e-GRAS, JeGRAS, Himkosh ਆਦਿ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਵਿਜ਼ਿਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ