Close

  श्रीमती के.एस. दिक्षित

  K S Dixit
  • पदनाम: वैज्ञानिक-इ

  अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चेन्नईबाट एमेसि (ई.टी) प्राप्त गरिन्। वैज्ञानिक ‘ई’ ई-कोर्ट परियोजनाको विभिन्न अनुप्रयोगहरूको डिजाइन, विकास र कार्यान्वयनमा संलग्न छन् उनि।

  • १९८९ मा राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्रमा वैज्ञानिक/प्राविधिक सहायक “ए” को रूपमा शामिल भए।
  • २००९ मा ई-अदालत परियोजनामा शामिल भए।