Close

  भारती एस जाधव

  Bharati S Jadhav
  • पदनाम: वैज्ञानिक-सी

  सिक्किम मनिपाल विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधिमा एमएससी प्राप्त गरेकी छिन्। वैज्ञानिक ‘सी’ ई-अदालत परियोजनाको लागि बिभिन्न अनुप्रयोगहरूको डिजाइन, विकास र कार्यान्वयनमा संलग्न थिन।

  • १९९८ मा वैज्ञानिक / प्राविधिक सहायक “ए” को रूपमा राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र, गोवामा सामेल भए।
  • राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र, गोवासँग १९९८ देखि मार्च २००० सम्म काम गरिन र एसएमजी गतिविधिहरूमा उनिसामेल भए।
  • मार्च २००० मा सफ्टवेयर विकास इकाई, पुणेमा स्थान्तरण गरियो र एसएमजी समूहमा सामेल भए।
  • २००३ मा ई-अदालत परियोजनामा सामेल भए।