Close

    ई-अदालत शुल्क भुक्तानी

    epay

    सेवा जसले अदालत शुल्क, जरिवाना र न्यायिक शुल्कको अनलाइन भुक्तानीलाई सक्षम बनाउदछ। इ-भुक्तानी पोर्टल राज्य मुताबिक विक्रेताहरू जस्तै एसबीआई ई-पे, ग्रास, ई-ग्रास, जई-ग्रास, हिम्कोश आदि संग एकीकृत छ।

    Visit : http://pay.ecourts.gov.in