Close

  हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

  यो वेबसाइट राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित गरिएको हो र भारतीय सर्वोच्च अदालतको ई-समिति द्वारा व्यवस्थित हो।

  यदि तपाइँसँग यस वेबसाइटको बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, तपाइँ वेब सूचना प्रबन्धकलाई mpm-ecommittee[at]aij[dot]gov[dot] मा लेख्न सक्नुहुन्छ।

  तपाईंलेहामीलाई तल दिएको ठेगानामा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ:

  ई-समिति, भारतको सर्वोच्च अदालत,
  कोठा नम्बर ८०१, अतिरिक्त भवन परिसर,
  भारतको सर्वोच्च अदालत,
  मथुरा रोड,
  नयाँ दिल्ली – ११०००१ भारत।
  टेलिफोन: ०११-२३११२००६