Close

  पुरस्कार र प्रशंसाहरु

  award image.

  डिजिटल भारत – सर्वश्रेस्ट मोबाइल अनुप्रयोग

  डिजिटल भारत पुरस्कार २०१८ अन्तर्गत, ई-अदालत परियोजनालाई यसको ई-अदालत सेवाहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ मोबाइल अनुप्रयोगको प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

  award image

  डिजिटल भारत पुरस्कार को रत्नहरु

  इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भारत सरकारले ई-अदालत प्रोजेक्टलाई डिजिटल भारतका रत्न पुरस्कार २०१८ (जुरीको छनौट) को ई-शासनमा उत्कृष्टताको लागि…