Close

    എസ. എം . എസ് . പുഷ്

    രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഭിഭാഷകർക്കും കക്ഷികള്‍ക്കും എസ്. എം. എസ് മുഖേന സി. ഐ. എസ്. സോഫ്ട്വെയറിലെ എസ്. എം. എസ് പുഷ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച കേസ് സ്ഥിതി സ്വയമേവ അയക്കുന്നു .