Close

    ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

    hc_services1

    ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 46,37,128 (4.6 ਮੀਲੀਅਨ) ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

    ਵਿਜ਼ਿਟ: http://hcservices.ecourts.gov.in

    Visit : http://hcservices.ecourts.gov.in