Close

  डिजिटल भारत – सर्वश्रेस्ट मोबाइल अनुप्रयोग

  award image.

  डिजिटल भारत पुरस्कार २०१८ अन्तर्गत, ई-अदालत परियोजनालाई यसको ई-अदालत सेवाहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ मोबाइल अनुप्रयोगको प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

  पुरस्कारको विवरणहरु

  नाम: डिजिटल भारत - सर्वश्रेष्ठ मोबाइल अनुप्रयोग पुरस्कार (प्लेटिनम)

  Year: 2018