Close

  डिजिटल भारत पुरस्कार को रत्नहरु

  award image

  इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भारत सरकारले ई-अदालत प्रोजेक्टलाई डिजिटल भारतका रत्न पुरस्कार २०१८ (जुरीको छनौट) को ई-शासनमा उत्कृष्टताको लागि पुरस्कृत गरेको छ।

  पुरस्कारको विवरणहरु

  नाम: डिजिटल भारतका रत्न पुरस्कार (जुरीको छनौट)

  Year: 2018