Close

  ਈ-ਕੋਰਟਸ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਟੀਮ

  ਈ-ਕੋਰਟਸ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਟੀਮ
  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ Phone Fax Address
  Manoj Kumar Mishra ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿੱਕ/ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ -‘ਏ’
  ASHISH J. SHIRADHONKAR ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੇ.ਸ਼ਿਰਾਧੋਨਕਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਐਫ, ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
  praveen rao ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਓ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਐਫ
  Amol K Avinashe ਅਮੋਲ ਕੇ.ਅਵਿਨਾਸ਼ੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਐਫ
  K S Dixit ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇ.ਐੱਸ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਈ
  Archana Nisal ਅਰਚਨਾ ਨਿਸਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਡੀ
  Bharati S Jadhav ਭਾਰਤੀ ਐੱਸ ਜਾਧਵ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਸੀ
  Hemsagar Sharma ਹੇਮਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿੱਕ/ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ -‘ਏ’
  Manoj kumar ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿੱਕ/ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ -‘ਏ’