Close

  प्रवीण राव

  praveen rao
  • पदनाम: वैज्ञानिक-एफ

  मराठवाडा विश्वविद्यालय, महाराष्ट्रबाट कम्प्युटर विज्ञानमा एम.एससी. गर्नु भयो। वैज्ञानिक ‘एफ’, ई-अदालत परियोजनाको लागि विभिन्न अनुप्रयोगहरूको डिजाइन, विकास र कार्यान्वयनमा संलग्नथिए उनि।

  • वैज्ञानिक अधिकारी “एसबि” को रूपमा सन् १९९७ मा राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्रमा सम्मिलित भए र उनलाई सफ्टवेयर विकास युनिट, राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र, पुणेमा पोष्ट गरिएको थियो।
  • २०१० मा ई-अदालत परियोजनामा सामेल भए।