Close

  ई-समितिका कर्मचारीहरु

  ई-समितिका कर्मचारीहरु
  प्रोफाइल तस्वीर नाम पदनाम ईमेल Phone Fax Address
  Manoj Kumar Mishra मनोज कुमार मिश्र उप महानिदेशक
  No Image श्री. आर वेंकटरामानी भारतका महाधिवक्ता
  No Image श्री तुषार मेहता भारतका सलिसिटर जनरल
  No Image श्री गोपाल सुब्रमनिउम वरिष्ठ अधिवक्ता
  No Image भारत का बार काउन्सिल का प्रतिनिधि भारत का बार काउन्सिल
  No Image श्री संजीव एस.कल्गओंकर महासचिव, भारतको सर्वोच्च अदालत
  No Image श्री एस.के.जी. राहते सचिव, न्याय विभाग Ministry of Law & Justice, Government of India
  No Image श्री अलकेश कुमार शर्मा सचिव, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालय (मेइटी) Government of India.
  No Image मिशन निर्देशक ई-शासन, (मेइटी)
  No Image श्री राजेश गेरा महानिदेशक, एनआईसी National Informatics Centre (NIC)
  No Image श्री मगेश इथिराजन महानिदेशक, सी-डाएसी Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC).
  No Image संयुक्त सचिव (योजना वित्त -२) वित्त विभाग Ministry of Finance, Govt. of India.
  No Image श्री प्रकाश प्रशुन पाण्डे संयुक्त सचिव र मिसन नेता, ई-अदालतहरू एमएमपी Department of Justice, Government of India.
  ASHISH J. SHIRADHONKAR आशीष जे. श्रीराधोनकर वैज्ञानिक-एफ, ई-कोर्ट परियोजना को विभागप्रमुख
  praveen rao प्रवीण राव वैज्ञानिक-एफ